Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συνεισφέρουμε στις τοπικές κοινωνίες, εντός των οποίων δραστηριοποιούμαστε και αναπτυσσόμαστε. Για αυτόν το λόγο πραγματοποιούμε τακτικά δράσεις, που συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την πνευματική καλλιέργεια, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συνολικά στην ευημερία των ανθρώπων, με τους οποίους αλληλεπιδρούμε.

Παράλληλα, μέσω της ραγδαίας ανάπτυξης του δικτύου των καταστημάτων μας, συμβάλλουμε ενεργά στη μείωση της ανεργίας και στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Στα Mikel σεβόμαστε τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, εξασφαλίζουμε γι’ αυτούς άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, ενώ καλλιεργούμε τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους.

Πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρίας είναι απολύτως συνυφασμένη με την ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών, των «δεξαμενών» από τις οποίες αντλούμε το προσωπικό και τους πελάτες μας. Στρατηγικός μας στόχος είναι η επιστροφή στην κοινωνία μέρους των κερδών μας, μέσω ενεργειών που επιβεβαιώνουν την υπευθυνότητα και την ευαισθησία μας – ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση δημιουργεί αυξημένες ανάγκες.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΑΣΤΕ.

Η κοινωνική αλληλεγγύη, η εκπαίδευση, η υγεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η προστασία του περιβάλλοντος συγκροτούν τον άξονα των βασικών προτεραιοτήτων μας.

Συγκεκριμένα